Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Kvaliteta človeških virov je bistvenega pomena za razvoj območja Obsotelja in Kozjanskega. Zato je potrebno dvigniti raven zavedanja o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja.

Le-to je mogoče doseči s:

  • razvojem programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam gospodarstva,
  • razvojem mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva,
  • promocija in razvoj vseživljenjskega učenja,
  • ustrezna ponudba za kvalitetno preživljanje prostega časa,
  • krepitev nevladnega sektorja.
Skip to content