Preverite naše zadnje novice

Vabilo na spletni seminar “Kako pridobiti in zadržati stranke”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom: »Kako pridobiti in zadržati stranke«.    Seminar bo izveden v sredo, 12. maja 2021, z...

Preberi več

Pobuda: Vaška in trška jedra

Ker na Razvojni agenciji Sotla ter LAS Obsotelje in Kozjansko želimo slediti pobudam lokalnega okolja, smo v sodelovanju z občinami, posebej z občino...

Preberi več

Vprašalnik – vpliv turizma

Vpliv turizma na razvoj mediteranskih regij – projekt ALMERE Spoštovani anketiranci, spoštovane anketiranke, kot del aktivnosti projekta ALMERE, ki...

Preberi več

NAJAVA JAVNEGA POZIVA – gostinstvo

Gostinci, bodite pozorni: predvidoma jutri (8. 4. 2021) bo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija objavljen 2. Javni poziv za sofinanciranje...

Preberi več

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih...

Preberi več

Projektni predlogi – ORP 2021-2027 – podaljšanje roka

Zaradi interesa in kompleksnosti tematike smo rok za oddajo projektnih predlogov podaljšali do 9. aprila 2021. V sklopu priprave Območnega razvojnega...

Preberi več

Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to...

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih...

Preberi več

RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2021

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2021. Višina razpisanih...

Preberi več
Skip to content