Ljubljana, 16. novembra – Vlada je potrdila besedilo predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta med drugim določa najvišji možni znesek turistične takse pri 2,50 evra, gostje pa bodo še dodatno plačali promocijsko takso. Na ta način naj bi za turistično promocijo Slovenije, ki jo izvaja STO, zbrali dodatnih slabih pet milijonov evrov. Predvidoma naj bi bil zakon dokončno sprejet najpozneje do aprila 2018.

Glavni poudarki:

Še naprej so predvidene licence za turistične agencije (pod dosti manj zahtevnimi pogoji) in z izjemami (v skladu z direktivo EU o paketnih potovanjih). 
Ostanejo tudi izpiti za turistične vodnike, ki se bodo lahko izvajali še naprej na podlagi javnega pooblastila, vendar so pogoji za pristop k izpitu odpravljeni (končana vsaj štiriletna srednja šola in znanje enega tujega jezika). 
Turistični spremljevalci so popolnoma deregulirani in bodo turistične agencije na pot s skupinami turistov lahko poslale kogar koli in ne zgolj turistične vodnike. 
Turistični vodniki iz tretjih držav (ki niso države članice EU), pa na našem ozemlju ne bodo mogli več voditi, temveč bodo tuje agencije morale najemati slovenske turistične vodnike. 
Od turističnih vodnikov iz držav članic EU se ne bo zahteval POD (prijave občasnega dela) in bodo lahko občasno delali na našem ozemlju, za trajno opravljanje dejavnosti pri nas pa bodo morali nostrificirati svoje izpite.

Poglavje zakona, ki govori o obveznih zavarovanjih in garancijah turističnih agencij za nesolventnost, je preneseno v Zakon o varstvu potrošnikov in bo tam opredeljeno. (Tudi ta zakon je v pripravi.)

Trenutno besedilo Zakona o spodbujanju razvoja turizma lahko preberete tukaj:

Povezava do gradiva.