Slovenski podjetniški sklad je na svoji spletni strani objavil vavčer za statusno preoblikovanje družbe.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Upravičeni stroški so:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
  • notarski stroški,
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Višina subvencije: minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Stopnja sofinanciranja: do 60 %.

Obdobje upravičenosti: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.01.2019 in traja do 30.9.2023.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89