VABILO NA DELAVNICO ZA PREPOZNAVANJE PONUDBE IN VZPOSTAVITEV TURISTIČNE DESTINACIJE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU

Lokacija: Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
Datum in čas izvedbe delavnice: 20. december 2018 (četrtek), od 10.00 do 12.30 ure.

Spoštovani,

vabimo vas na delavnico za prepoznavanje ponudbe in vzpostavitev čezmejne turistične destinacije v obmejnih regijah Zagrebške županije (HR) ter subregije Obsotelje in Kozjansko (SI). Delavnica je namenjena predstavnikom javnega in zasebnega ter fizičnim osebam (vinarji), ki delujejo na območju izvajanja projekta In cultura veritas. Cilj projekta je namreč razviti privlačno turistično destinacijo, ki bo v ponudbo trajnostno vključevala kulturno dediščino.
Projekt je sofinanciran v Programu sodelovanja INTERREG Slovenija-Hrvaška 2014-2020, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na delavnici želimo slišati vaše razmišljanje, predloge in ideje o ustvarjanju novih turističnih produktov, storitev in oblik sodelovanja v okviru nove turistične destinacije, ki bo vzpostavljena kot rezultat projekta.

Delavnica bo potekala v obliki javne razprave ključnih deležnikov, pod vodstvom dr. Romane Lekić, strokovnjakinje s področja managementa. Ugotovitve delavnice bodo osnova za pripravo načrta za vzpostavitev nove čezmejne turistične destinacije.
Delavnica bo delno potekala v hrvaškem jeziku.

Po uradnem delu bo za udeležence organizirano kosilo.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite do torka, 18. 12. 2018, in sicer na elektronski naslov anita.sotla@siol.net ali na 03 817 18 67.