VABILO

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico

DAVČNI OBRAČUN

 ki bo v torek, 11. februarja 2020 ob 10. uri,

v prostorih RA Kozjansko (II. nadstropje), Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Na delavnici boste dobili napotke in priporočila za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019.

Vsebina:

 • velikostna merila za razvrščanje družb po ZGD-1,
 • izračun bilančnega dobička, podjetnikov dohodek v bilanci stanja,
 • delitev dobička in pokrivanje izgube v skladu z ZGD-a,
 • inventura,
 • pomen SRS za davčni obračun (razknjiževanje zalog, terjatve, rezervacije, SRS15-prihodki, poslovni najemi,…),
 • normiranci 2019,
 • opredelitev povezanih oseb,
 • izvzem prihodkov in njihova kontrola v praksi,
 • osnovna sredstva in njihov vpliv na davčno osnovo,
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi,
 • davčno priznani in nepriznani odhodki,
 • spremembe na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki nas čakajo po 1.1.2020.

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajala bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalka: Jana GALIČdipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja, računovodja, izvajalka seminarjev, delavnic, usposabljanj s področja računovodstva in davkov.

Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do petka 7. 02. 2020.

Vabljeni, da se nam pridružite!