VABILO

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico

DAVČNI OBRAČUN

ki bo v torek, 5. februarja 2019 ob 10. uri,

v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Na delavnici boste dobili napotke in priporočila za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, seznanjeni pa boste tudi z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2019.

Vsebina:

  1. ZGD-1 in SRS: sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS, poročanje AJPES, objava letnih poročil, spremembe SRS;
  2. Davčni obračun: davčna osnova, davčno priznani/nepriznani prihodki, davčno priznani/nepriznani odhodki, rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb, amortizacija, plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, poslovanje s povezanimi osebami, davčne olajšave, posebnosti pri normirancih;
  3. Davčne spremembe.

Izvajalka: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajala bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do petka 1.02.2019.

Vabljeni, da se nam pridružite!