Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, uvajajo pa se tudi novi likvidnostni krediti.

Nov likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge, s.p. (2 -50 zaposlenih) bo objavljen 28.3.2020 v Uradnem listu. Namenjen bo odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Višina kredita: 40.000 EUR – 125.000 EUR.

Prilagoditve obstoječih instrumentov sklada:

Ugodnosti za obstoječe kreditojemalce Sklada:

  • Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada na obroke glavnice kredita za dobo 3 do 6 mesecev.
  • Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus). Sklad je sodelujočim bankam dal soglasje, da pri že odobrenih kreditih omogočijo dodatni moratorij za dobo 6 mesecev, datum zaključka kredita pa ostaja nespremenjen.

Spremembe v okviru vavčerjev:

Kot odgovor na spremenjene razmere so spremenjeni pogoji aktualnih vavčerjev:

  • Roki za podaljšanje zahtevkov se podaljšajo za 3 mesece od rok, določenega v javnem pozivu
  • Vloge se oddajajo izključno z digitalnim potrdilom. Osebni obiski pri svetovalcih SPOT Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.
  • Podpisano pogodbo o sofinanciranju podjetje pošlje po pošti na Slovenski podjetniški sklad. Za identifikacijo zakonitega zastopnika lahko pogodbi priloži osebni dokumentni. identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se postopek identifikacije preloži oz. se izvede najkasneje ob oddaji zahtevka. Osebna identifikacija pri svetovalcih SPOT se do nadaljnjega izključi.

Trenutno aktualni vavčerji so objavljeni tukaj: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi