MGRT bo skupaj s SID banko MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

S temi sredstvi želijo reševati likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bodo predvsem segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer:

  1. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bodo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bodo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
  2. S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bodo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu nameravajo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.
  3. Za namene posrednega financiranja (preko skrbnikov v NLB, NKBM, Abanka, Adicco bank, Gorenjska banka, Sberbank in Hranilnici Lon) banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje.
  4. SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev.
  5. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na njihovi spletni strani. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 200 74 80 ali 01/ 200 75 14 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija