Turizem v su�itju z naravo

Zdraviliško jedro v Rogaški Slatini

Zdravilišče Rogaška Slatina sodi z večstoletno tradicijo med starejša in pomembnejša zdravilišča v Sloveniji in Evropi. Izkopanine ter rimska cesta, ki je mimo Lemberga in Rogatca vodila iz Celeie v Petovium dokazujejo, da so območje Rogaške Slatine poznali že Kelti in Rimljani. V neposredni bližini vrelca Tempel so našli rimsko bronasto iglo s šestimi glavami, v studencu v bližnji Kostrivnici pa keltske kovance. Zdravilne učinke mineralne vode so že pred prvimi pisnimi omenjanji poznali številni okoličani pa tudi romarji, ki so glas o čudežni zdravilni moči širili po vsej deželi Štajerski in dalje. Prvi pisni viri o mineralni vodi so bili objavljeni leta 1572, ko je slavni alkimist Lenhardt thurneysser iz Frankfurta v svojem delu Pison objavil prvo analizo mineralne vode iz enega od vrelcev nedaleč od cerkve Sv. Križa. Danes se je uveljavilo prepričanje, da je vrelce odkril hrvaški ban grof Peter Zrinjski, ki bi naj bil približno leta 1665 na lovu v okolici Rogaške Slatine in ker je imel težave z jetri, so mu kmetje priporočili pitje vode iz vrelca sredi gozda v bližini farne cerkve Sv. Križa. Ban je čudežno ozdravel in obenem poskrbel za sloves tako imenovane svetokriške mineralne vode.
Legenda o nastanku rogaškega vrelca iz 17. stoletja pa pravi, da je Apolon, bog sonca in zdravilstva, ustavil krilatega konja Pegaza, ko je hotel odleteti na goro Parnas in mu naročil piti vodo Rogaškega vrelca. Od tod izvira tudi podoba krilatega konja v občinskem grbu.
Leta 1803 so štajerski deželni stanovi na čelu z deželnim glavarjem grofom Attemsom odkupili zemljišča okoli vrelcev od takratnih privatnih lastnikov in to leto velja za leto ustanovitve zdravilišča, ki je takrat dobilo prvega ravnatelja posesti in pa stalnega zdravnika. Tega leta so v zdravilišču lahko zasilno nastanili le okoli 20 do 25 gostov. Naraščala je tudi prodaja mineralne vode, ki jo je bilo mogoče kupiti v vseh avstrijski deželah, na Ogrskem, Hrvaškem, v Italiji, v Grčiji in Egiptu.
V 20. stoletju so leta 1908 pod vodstvom geologa in vrelčnega inšpektorja iz Karlovih Varov dr. J. Knetta našli takrat najbolj mineralizirano vodo, ki so jo poimenovali Donat. Zaradi visoke vsebnosti magnezija je edinstvena zdravilna mineralna voda, ki pomaga pri presnovnih boleznih in diabetesu in sicer kurativno in preventivno.
Zdraviliški park in promenada, ki se združita v evropski ploščadi, predstavljata jedro okoli katerega so razvrščeni hoteli (okrog 1360 ležišč), apartmaji, bazeni, pivnica in drugi objekti. Poleg naravne zelene odeje, ki obdaja zdraviliški center, zdraviliški park in promenada z urejenimi drevoredi, zelenicami, cvetličnimi gredami in rezanimi grmovnicami, pripomoreta k prijetnejšemu počutju. V paviljonu Tempel, sredi parka, poleti potekajo promenadni koncerti.
Osrednji parter zdraviliškega parka danes označuje dolg senčni drevored iz divjega kostanja in belega javorja, ki se nadaljuje v zatravljene površine z gredami nizko rezanega pušpana, ki sledi cvetočemu ornamentu.