Turizem v su�itju z naravo

Virštanj

Virštanj je po vinogradniških gričevnatih pobočjih razloženo naselje, katerega ime se je prvič pojavilo v 13. stoletju. Kraj je baje dobil ime po štirih kamnih, mejnikih gosposke vinorodne posesti, po nemško imenovanih »vier Stein«. Središče kraja predstavlja nekdanja viteška in vinska klet Banovina, ob kateri raste 120 let stara vinska trta. To, da ima kraj osrednjo vlogo v celotnem vinorodnem okolišu, potrjuje uveljavljena in priznana znamka vina virštanjčan. Tesno povezavo kraja s tradicijo vinarstva dokazuje poleg vina tudi Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta VTC – 10.