Turizem v su�itju z naravo

Turistične kmetije

 • Domačija Stiplošek – Jožetov grič, Sela 27, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/580-55-21, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Turistična kmetija Velbana gorca, Gostinca 18, 3261 Lesično, tel.: 03/580-55-40, www.slovenia.info/velbanagorca.
 • Turistična kmetija Jakopina, Olimje 75, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/582-90-93, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Turistična kmetija Grobin, Sodna vas 11, 3253 Pristava pri Mestinju, tel.: 041/470-338, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Domačija Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/580-56-09, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Domačija Volavšek »Pri Škorcu«, Verače 9, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/580-55-13, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Vinogradništvo Pečnik, Sedlarjevo 21, 3255 Buče, tel.: 03/580-80-42, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Vinotoč Martinčič, Imenska gorca 21b, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/582-94-07, www.turizem-podcetrtek.si.
 • Pod Lipo, Olimje 79, 3254 Podčetrtek, tel.: 041/231-174, www.haler-sp.si.
 • Turistična kmetija Marjanca, Sp. Kostrivnica 5, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-42-64, www.tk-marjanca.net.
 • Turistična kmetija Mijošek, Zg. Negonje 43, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 041/386-510, www.mijosek.com
 • Turistična kmetija Perkovič, Vid Ivanuševa 20, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-46-34, www.slovenia.info.
 • Turistična kmetija Ogrizek, Zg. Gabernik 13, 3241 Podplat, tel.: 03/582-43-02, http://freeweb.siol.net/fogrizek/.
 • IK Jus, Cerovec pod Bočem 3, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-33-81, www.slovenia.info.
 • Vinotoč Jankovič, Aškerčeva 5, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/819-23-53, http://www.vino-jankovic.com/.
 • Sekirnikova gorca, Kamence 5, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-44-95, www.slovenia.info.
 • Vinogradništvo Šverko, Velike Rodne 13, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/819-21-00, www.slovenia.info.
 • Vinska klet Kregar, Cerovec pod Bočem 10, 3250 Rogaška Slatina, tel.:03/581-40-14, www.kletkregar.com.
 • Izletniška kmetija Jezovšek, Sp. Selce 5, 3231 Grobelno, tel.: 03 / 579-41-23.
 • Turistična kmetija Bizjak, Orehovec 3, 3253 Pristava pri Mestinju, tel.: 03/810-30-50, www.turisticna-bizjak.com
 • Turistična kmetija Založnik, Orehovec 6, 3253 Pristava pri Mestinju, tel.: 03/582-31-24.
 • Turistična kmetija »Gorca pri Krašu«, Spodnje Tinsko 13, 3223 Tinsko, tel.: 03/582-34-72, www.slovenia.info.
 • Turistična kmetija Smoletova gorca, Polžanska vas 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03/582-42-70, www.slovenia.info
 • Izletniški turizem Mužerlin, Brezje 6, 3264 Sveti Štefan, tel.: 03/748-50-03.