Turizem v su�itju z naravo

Sv. Janez Krstnik - Podsreda

Kot vikariat se omenja v 15. stoletju, leta 1765 je postala župnija. Stara cerkev sv. Janeza Krstnika je pogorela, ostal je samo rebrasto obokani prezbiterij, ki so ga spremenili v mrtvašnico in ga uporabljali do leta 1871. V 19. stoletju so zgradili novo cerkev. Notranjščina je poznobaročna, krasijo jo freske Tomaža Fantonija iz let 1877-78. Veliki oltar je podobarski izdelek iz leta 1865. Nad oltarjem visi slika Franca Mihaela Straussa iz 18. stoletja in prikazuje krst v Jordanu. Stranska oltarja sta tabernakeljstega tipa iz 19. stoletja. Levi, ki je bil prej glavni, ima na tabernaklju kip Božje matere, kipa angelov sta iz grajske kapele v Pišecah. Desni oltar ima zgoraj Deizisno skupino in Magdaleno, ki poljublja Križanemu noge. Prižnica iz leta 1834 je delo Ivana Hermana iz Graza. Orgle baročnega koncepta iz leta 1822 so delo mojstra Jožefa Otoniča iz Maribora.