Turizem v su�itju z naravo

Steklarna Rogaška – steklarstvo

V naše kraje je steklarstvo prišlov začetku 18. stoletja. Prvi steklarji so bili iz Nemčije in Češke, steklarne, imenovane "glažute" pa so se pojavljale predvsem na Pohorju, med Savinjo in Savo ter Savinjo in Sotlo. Bilo jih je okrog 20, večina jih je obratovala le kratek čas. Ko so bili posekani gozdovi v bližnji okolici, so se steklarne selile na nova področja. Na področju Obsotelja je bilo 7 steklarn, od teh je ostala samo steklarna v Straži. Po razpoložljivih podatkih je steklarna v Straži začela z delom leta 1860, izdelovala je predvsem steklenice za mineralno vodo. Kasneje so kot kurivo za peči začeli uporabljati premog in tako so nove steklarne nastajale v bližini premogovnikov. Leta 1927 je bila zgrajena Steklarna Rogaška Slatina, v njej pa se je zaposlila večina steklarjev iz Zagorja ob Savi. Steklarna Rogaška je leta 1956 zaposlovala že 600 delavcev, zgrajena je bila topilniška hala za nove peči in nova brusilnica. Leta 1974 je bila odprta nova brusilnica v Kozjem, leta 1982 pa so zgradili še dve brusilnici v Dalmaciji. Danes Steklarna Rogaška zaposluje okoli 1.000 delavcev. Proizvodni program obsega več kot 3.000 različnih izdelkov iz gladkega in brušenega svinčenega stekla visoke kvalitete in umetniške vrednosti. Več kot polovico proizvodnje izvozijo v tujino, predvsem v Ameriko, Nemčijo, Japonsko, Italijo, Švico, Avstrijo in drugam.

 

Zahteva po visoki strokovni usposobljenosti steklopihalcev in brusilcev je pred več kot 50. leti narekovala ustanovitev Steklarske šole, ki je bila edina te vrste v takratni Jugoslaviji in je izobraževala za steklarske poklice, danes pa se ta program izobraževanja odvija pod okriljem Šolskega centra Rogaška Slatina.

 

Steklarstvo v Rogaški Slatini ima bogato tradicijo. Tako se v zadnjih letih razvijajo tudi manjši zasebni obrati: Štajerska glažuta, studio Kočica (steklo in keramika), studio Zobec in drugi.