Turizem v su�itju z naravo

Slovensko bavarska hiša Podsreda

Nasproti farne cerkve sv. Janeza Krstnika v Podsredi stoji stara kaplanija, regionalno značilna trška hiša, prvič omenjena v 17. stoletju. Leta 1996 je bila s pomočjo Kozjanskega parka, Bavarsko–slovenskega društva in fare Podsreda preurejena v Slovensko–bavarsko hišo, ki pa je shajališče slovenskih in bavarskih prijateljev ter številnih obiskovalcev Kozjanskega parka. Je tudi izjemen prireditveni in razstavni prostor, kjer se na leto izmenjata vsaj dve razstavi, ob velikonočnem in adventnem času pa se v njenih prostorih odvijajo ustvarjalne delavnice, ki pritegnejo k ustvarjanju tako mlajše, kot tudi starejše prebivalce Kozjanskega parka in širšega območja.