Turizem v su�itju z naravo

Pokrajina mnogih obrazov – Kozjanski park

Popotnik, bodi dober opazovalec, radoveden raziskovalec, spoštuj naravo ter ustvarjalnost naših prednikov in dana ti bodo nepozabna doživetja tu, v Kozjanskem parku.

Pilštanj – Gruska jama – drevesnica starih sort sadja – uprava Kozjanskega  parka – grad Podsreda -  Vetrnik – kosilo

Kozjanski regijski park začnemo spoznavati v trgu Pilštanj, kjer poleg farne cerkve v tihoti samevajo trške hiše z bogatimi  klasicističnimi portali, s prangerjem, Ajdovsko ženo in z ostanki nekdaj  mogočnih gradov.  Po strmem klancu zapuščamo kraj, ki slovi po drnulah, škrlatno rdečih plodov rumenega drena. Po dolini Bistrice se peljemo proti Kozjemu, blizu katerega je Gruska jama, kraška zatrepna dolina, skozi katero nas popelje urejena pot z informativnimi tablami. Popotovanje nadaljujemo v osrčje zavarovanega območja. Ogledamo si staro kozjansko domačijo z drevesnico in nasadom starih sort sadja, kjer strokovnjaki iz Kozjanskega parka predstavijo projekt ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov. Po degustaciji ekoloških produktov na kmetiji si v Podsredi ogledamo multivizijsko predstavitev Kozjanskega parka. Nato se sprehodimo skozi trg mimo prangerja do 400 let starega Levstikovega mlina na Bistrici. Visoko v pobočju Orlice občudujemo najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem – grad Podsreda z bogatimi stalnimi in občasnimi zbirkami ter razstavami. Ogled parka zaključujemo na Vetrniku, kjer je trdo življenje tukajšnjih kmetov ustvarilo enega najlepših habitatov – hribovske suhe travnike. Za konec si oko spočijemo ob čudovitem pogledu po vsej kozjanski pokrajini.