Turizem v su�itju z naravo

Pohodne poti

 • K Sv. Emi – sprehajalna pot v dolžini 10 km. Poteka od Term Olimia – Sodna vas – Sv. Ema – Vonarje – prehod preko mostu pod jezom bodočega Vonarskega jezera – Harina Zlaka – prehod peko brvi – Terme Olimia,
 • Po brvi čez mejo – sprehajalna pot v dolžini 19 km. Poteka os Term Olimia – grad Podčetrtek – Vebrov travnik – Gastrož – Aqualuna – prehod preko brvi (mejni prehod) – Harina Zlaka – Bojačno – Sv. Martin – Špićak – domačija Masnec – Sv. Ana – Luke Poljanske – Harina Zlaka (maloobmejni prehod) – Terme Olimia,
 • Od cerkvice do cerkvice – sprehajalna pot v dolžini 22 km. Poteka od Term Olimia – Podčetrtek – Marija na pesku – Imenska gorca – lovski dom – Sv. Križ – Imeno (mejni prehod) – Miljana – ribnik Rafka Staroveški – Sv. Ana – domačija Masnec – Poljana Sutlanska – Bratkovec (mejni prehod) – Terme Olimia,
 • Pešpot Podsreda je dolga 32 km. Onovna trasa poteka:
 • 19,9 km Trg Podsreda – grad Podsreda – rastišče bodeče lobodike – senik – Kolarjeva domačija – izvir Trebčice – Olimska gora – dolina Sušice – Gradišče – Kukovičev mlin – Rožce – trg Podsreda. Odcepi:
  • trg Podsreda – Levstikov mlin: 200 m,
  • grajski ribnik – Florjanova kapela – Kosova domačija: 2700 m,
  • odcep v Loke – Loke: 2500m,
  • senik – Javerškova domačija z apnenico in Nežino hišo –
  • Kolarjeva domačija: 2000 m, Kolarjeva domačija – gostišče Trebče: 150 m,
  • stojišče pri informacijski tabli izvira Trebčice – izvir: 100 m,
  • dolina Sušice – Trebče: 1800m,
  • zapuščena kmetija Kodrin – stare Svete gore: 850 m,
  • most čez Bistrico – stare Svete gore – solina Sušice: 2200 m.
 • Pešpot Pilštanj - pešpot popotnika popelje na starem trgu Pilštanj, ki je razdeljen v tri sklope: trška pot: 500 m, grajska pot: 600 m, pot na Vino goro: 3000 m,
 • sprehajalna pot Janina v dolžini 2,2 km, trajanje hoje je 60 minut in je opremljena z 10 orodji z vajami za krepitev telesa,
 • sprehajalna pot Tržišče v dolžini 3 km,
 • sprehajalna pot na Cvetlični hrib v dolžini 2,9 km,
 • sprehajalna pot na Bellevue v dolžini 1,9 km,
 • sprehajalna pot na Male Rodne v dolžini 9,9 km,
 • sprehajalna pot na Tržaški hrib v dolžini 1,5 km,
 • sprehajalna pot na Prnek v dolžini 4,8 km,
 • sprehajalna pot na Ložno v dolžini 14,7 km,
 • sprehajalna pot na Grilov hrib v dolžini 8,3 km,
 • planinska pot na Boč poteka iz Rogaške Slatine – Irje – Grilov hrib – lovski dom – cerkev sv. Marjete – razgledni stolp na vrhu Boča – Rogaška Slatina,
 • planinska pot na Donačko goro – pot se začne v Rogaški Slatini – Irje – Grilov hrib – Plešivec – Ravnocerje – Ložno – Stara Graba – Ženčaj – planinski dom pod donačko goro – vrh – nazaj
 • planinska pot Boč – Donačka gora – 6 ure hoja od planinskega doma na Boču do Donačke gore
 • sprehajalne poti, ki se začnejo in končajo pri Termah Olimia: grad Podčetrtek, Gastrož, Vonarje, Škofja gora, Devica Marija na Pesku, Imenska gorca, Orešje, Sv. Andrej – Slivje, Vebrovo – grad, sv. Ema.
 • Po območju Obsotelja in Kozjanskega potekajo tudi naslednje poti:
 • Evropska pešpot E7 je dolga približno pet tisoč kilometrov. Poteka od Atlantika do južne Madžarske. Gre tudi čez Slovenijo, in sicer od mejnega prehoda Robič na slovensko- italijanski meji do slovensko-madžarske meje pri Hodošu. Iz Haloške smeri se na Donački gori prične naš del Evropske pešpoti, ki se nadaljuje skozi Rogatec – Rogaška Slatina – Rajnkovec – Sodna vas – Olimje – Virštanj – Buče – Polje ob Sotli in nato proti občini Bistrica ob Sotli.
 • Planinska transvezala
 • Slomškova pot - Bizeljsko – Nova cerkev, je razdeljena na štiri etape:
  • etapa: Bizeljsko – Sv. Gore – Bistrica ob Sotli – Križan vrh – Buče* –Virštanj – Olimje,
  • etapa: Olimje – Rudnica – Loka – Žusem – Žurej Ječovo – Slivnica – Kalobje,
  • etapa: Kalobje – Rifnik – Šentjur – Sv. Ahac – Završe – Slom,
  • etapa: Slom - Ponikva – Sv. Uršula – Žička Kartuzija – Brdce – Črešnjice – Frankolovo – Rakova steza – Nova cerkev