Turizem v su�itju z naravo

Levstikov mlin

Ugodne razmere so botrovale k temu, da so se ob Bistrici v preteklosti naseljevali mlinarji kot uporabniki vodne sile reke. Nemogoče je določiti čas, kdaj se je mlinarska dejavnost prvič pojavila ob reki Bistrici, saj je pisnih pričevanj zelo malo. Leta 1972 je bilo ob reki Bistrici 14 mlinov, ki so občasno poganjali svoja kolesa, danes pa občasno delujeta le še dva: Levstikov in Kukovičičev mlin. Prvo omembo Levstikovega mlina najdemo v zapuščinskem inventarju mlinarja Martina Levstika, podsredškega podložnika, iz leta 1801.
Levstikova domačija obsega poleg mlina še gospodarsko poslopje s hlevom, kaščo, ki danes služi bivanju, in novo hišo. V stavbi mlina so bili nekdaj tudi stanovanjski prostori. V mlinu stojita dva mlinska mehanizma, ki sta z osjo povezana s pogonskima kolesoma. V enem meljejo pšenico za belo, v drugem pa ostala žita za zmesno moko. Nekdaj je bilo stanovanje v levem delu stavbe, v desnem pa mlin.
Danes gospodari na kmetiji Miran Levstik z ženo Sonjo. V mlinu za lastne potrebe še vedno meljejo. Obiskovalcem, ki si želijo mlin ogledati, prijazno odprejo vrata in zavrtijo tudi mlinska kolesa. V hiši je vedno na voljo tudi moka in okusni domači mlinci.
Celovito prenovo Levstikovega mlina je v letih 1988 – 90 izvedel Kozjanski park.