Turizem v su�itju z naravo

Kraljevi vrelec Kostrivnica

Obnovljeni vodnjak najdete v Dreveniškem potoku v Spodnji Kostrivnici pod Bočem. V živo skalo so ga izkopali leta 1857, leta 1872 pa so ga poglobili do globine štiriindvajsetih metrov. Njegov vhodni premer je 72 cm, v globini pa se razširi na 115 cm. Obdaja ga značilen lesen osmerokotni paviljon z nekaj prvotnimi hrastovimi stebri in bakreno streho. Za črpanje vode so vanj na globini 20 metrov vgradili mehansko batno črpalko, ki je danes prav tako obnovljena. Kraljevi vrelec z značilno arhitekturo je eden zadnjih takšnih vodnjakov v teh krajih, zato je bila njegova obnova še toliko pomembnejša. Po vsebnosti raztopljenih mineralov spada voda v skupino mineralnih slatin z mineralizacijo okoli 9 g/l. Prvo kemično analizo vode je leta 1870 naredil dr. J. Gottlieb in jo uvrstil med alkalne slatine. Slatinsko vodo iz vodnjaka so še pred tridesetimi leti izkoriščali ljudje iz bližnje in daljne okolice, predvsem v času težjih kmetijskih del na poljih in bližnjih vinogradih na pobočju. V neposredni bližini se nahaja tudi Ignacijev vrelec, ki ga je že leta 1803 omenjal A. Suess, iz literature pa je znan tudi Vrtni vrelec, ki pa je danes žal že zasut.