Turizem v su�itju z naravo

Krajinski park Boč

Širše območje Boča s Plešivcem je zaradi enkratnosti, pestrosti in množice naravnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Geološko in greografsko je najvzhodnejši del Karavank, ki se nadaljujejo z Donačko goro in z Macljem potonejo v Panonsko kotlino. Zaradi izjemne naravne dediščine je bil Boč z okolico najprej v domačem in nato tudi v evropskem merilu prepoznan kot naravovarstveno območje, ki ga je treba ohranjati – velika večina območja je del evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000. Opazujemo lahko, kako se skoraj na vsakem koraku spreminjajo rastiščne razmere, saj na območju nekaj kvadratnih kilometrov rastejo tako alpske rastline kot predstavniki submediteranske, panonske in ilirske floristične regije – velikonočnica ali veliki kosmatinec je najbolj znana rastlina na Boču in predstavlja simbol gore. Najdragocenejše rastlinske in drevesne vrste, ki se pojavljajo na Boču so poleg velikonočnice še dišeči volčin, kranjski šebenik, sivkasti popon, tisa in škorž. Pester živalski svet predstavljajo divji prašiči, srnjad, neavtohtoni mufloni, ki so iz naravnega habitata že izrinili gamsa, redek in plah golob duplar, kar 65 vrst hroščev in 82 vrst metuljev. Na območju krajinskega parka je pet gozdnih rezervatov: Boč, Galke, Plešivec, Mala Kopa in Šodergraben. Obiskovalci si lahko ob sprehajanju po tematskih in gozdnih učnih poteh ogledajo tudi različne naravne in kulturne vrednote kot so Galke – pečine, kraško dolino s ponorno jamo oz. Forimilo, kjer se nahaja tudi stara partizanska bolnica, kraško jamo Balunjačo, cerkev sv. Miklavža iz leta 1545 ter seveda rastišče velikonočnice. Za najbolj vztrajne pa sta urejeni tudi dve kolesarski poti.