Turizem v su�itju z naravo

Kozjansko v preteklosti

Poznate več sto različnih kosov kmečke opreme, ki so jo nekoč uporabljali pridni kmetje za obdelavo travnikov in polj? Pri nas jih boste spoznali. Doživeli boste sojenje na prangerju in izvedeli zakaj drnulje veljajo za pilštanjsko posebnost. Opazovali boste spretne roke lončarja in se sprehodili po podsredškem gradu.

  1. Muzej kmečke opreme v Podčetrtku (etnološka zbirka starega kmečkega orodja)
  2. Pilštanj (ogled srednjeveškega trga, prikaz sojenja na prangerju in zgodba o drnuljah)
  3. Lončarska delavnica na Pilštanju (ogled zbirke in prikaz)
  4. Grad Podsreda (predstavitev zgodovine območja Obsotelje in Kozjansko in ogled stalnih in občasnih razstav, srednjeveške kuhinje, grajske ječe, renesančne dvorane, spominske sobe sv. Eme in muzejske trgovine)