Turizem v su�itju z naravo

Kozjanski park - Pokrajina mnogih obrazov

Postali bomo dobri opazovalci in radovedni raziskovalci. Spoštljivo bomo zrli v naravne lepote in ustvarjalnost naših prednikov. Skrivnostne zgodbe nam bodo razgrnile marsikaj, le prisluhniti jim moramo.

  • Multivizijska predstavitev Kozjanskega parka
  • Trg Podsreda in Levstikov mlin v Podsredi (ogled trga Podsreda, priložnostne razstave v Slovensko–bavarski hiši, ogled mlina in predstavitev načinov mletja žita)
  • Grad Podsreda (ogled stalnih in občasnih razstav, srednjeveške kuhinje, grajske ječe, renesančne dvorane, spominske sobe sv. Eme in muzejske trgovine)
  • Gruska jama (sprehod po urejeni učni poti v kraški zatrepni dolini)
  • Predstavitev projekta Ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov  (drevesnica starih sort sadja, ogled starega sadovnjaka, degustacija ekološkega jabolčnega soka)