Turizem v su�itju z naravo

Kolesarske poti

 • Rogatec – Miljana, 64 km (Rogaška Slatina – Sp. Sečovo – Sv. Florjan – Rogatec – Hum na Sutli – Mali Tabor – Miljana – Rogaška Slatina),
 • Donačka gora, 28 km (Rogaška Slatina – Sp. Sečovo – Sv. Florjan – Rogatec – smer Žetale – planinski doma na Donački gori – Rogatec –Rogaška Slatina),
 • Sladka Gora, 29 km (Rogaška Slatina – Sp. Negonje - Kostrivnica – Gabernik – Pečica – Sladka Gora – Mestinje – smer Podčetrtek – Kristan Vrh – Male Rodne – Topole – Velike Rodne – Prnek – Rogaška Slatina),
 • Boč, 24 km (Rogaška Slatina – Sp. Negonje - Kostrivnica – Gabernik – Pečica – planinski dom Boč – Hrastovec – Zg. Negonje – Irje – Rogaška Slatina),
 • Podčetrtek – Olimje, 40 km (Rogaška Slatina – Rajnkovec – Pristavica – Nimno – Vonarje – Sodna vas – Podčetrtek – Olimje – Pristava – Hajnsko – Plat – Prnek – Rogaška Slatina),
 • Slivniško jezero, 63 km (Rogaška Slatina – Rajnkovec – Pristavica – Nimno – Vonarje – Sodna vas – Sp. Tinsko – Loka pri Žusmu – Slivniško jezero - nazaj),
 • Lahkotno po dolini zdravja, 6 km (Terme Olimia – Sodna vas – prehod preko jezom bodočega Vonarskega jezera – Harina zlaka – prehod preko brvi – Aqualuna – Terme Olimia),
 • Navkreber in navzdol , 54 km (Terme Olimia, grad Podčetrtek, Vebrovo – Juternik – Olimje – Zaborovec – Silovec – Gastrož – Aqualuna – prehod meje – Luka Poljanska – domačija Masnec – Sv. Ana – Zagorska sela – Plavić – Bratkovec – Imeno – Imenska gorca – cerkev Marije device na pesku – Terme Olimia),
 • Po slovenskih in hrvaških gričih, 29 km (Terme Olimia – Podčetrtek – Olimje – Virštanj – Sela – Golobinjek – Prelasko – Sedlarjevo – Plavić – Zagorska sela – Ivanić miljanski – Sv. Ivan – Miljana – Imeno – Terme Olimia),
 • Svinjski graben, 5,8 km (Podčetrtek – kašča pod gradom – Vebrov travnik – Svinjski graben – cerkev sv. Lovrenca - nazaj),
 • Vebrov travnik – Olimje, 5,5 km (Podčetrtek – kašča pod gradom – Vebrov travnik- Trobernik – Olimje - Podčetrtek),
 • Zaborovec – Olimje,12,7 km (Grajska kašča – Vebrov travnik – Silavc – Zaborovec- Olimje - Podčetrtek),
 • Rudnica, 24,4 km (Podčetrtek – Silavc – Zaborovec – Olimska gora – Rudnica – Virštanj – Golobinjek – Imeno - Podčetrtek),
 • Tinsko, 19,8 km, (Podčetrtek – Silavc – Rudnica – Zg. Tinsko – Sp. Tinsko – Roginska gorca – Sodna vas - Podčetrtek),
 • Vrh Rudnice, 17,3 km, (Podčetrtek – Silavc – okoli Plešivca – Olimje - Podčetrtek),
 • Slivje, 21,1 km, (Silavc – Zaborovc – križišče v Vodolah – Olimska gora – Olimje - Podčetrtek),
 • Virštanj, 11,9 km, (Podčetrtek – Olimje – Amon – Kristan vrh – Sela . Imenska gorca – Imeno - Podčetrtek),
 • Imenska gorca, 7,1 km, (Podčetrtek – levo pri križišču cerkve Marija Devica na pesku levo – Imenska gorca – v Imenem levo in nazaj),
 • Sv. Ana, 10,8 km (prehod meje s Hrvaško – desno ob reki Sotli – Bratkovec – Poljana Sutlanska – Sv. Ana - nazaj),
 • S kolesom med vrelci mineralne vode Donat, 26 km (Rogaška slatina – Velike Rodne – Topole – Podplat – Zg. Gabernik – Zg. Kostrivnica – Rogaška Slatina),
 • Po krajinskem parku Boč, 28,6 km (Rogaška Slatina – Cerovec pod Bočem – Sv. Florjan – ravnocerje – Planinski dom na Boču – Drevenik – Zg. Kostrivnica – Zg. Negonje – Rogaška Slatina),
 • Potepanje po slovensko – hrvaškem Obsotelju, 24,4 km (Rogaška Slatina – Sp. Negonje – Tuncovec – Strmec – Rogatec mejni prehod – Hum na Sutli – Prišlin – Mali Tabor – Rajnkovec – mejni prehod – Sotelska cesta – Rogaška Slatina),
 • Od izvira do izvira, 39 km (Rogaška slatina – Ul.XIV. divizije – Sotelska ulica – Vonarje – ribiška koča – Aqualuna – Terme Olimia – Podčetrtek – Olimje – Podčetrtek – mejni pehod Terme Olimia – Vonarje po HR strani – prehod Prišlin – Rajnkovac – Sotelska ulica – Rogaška Slatina),
 • Po poteh vinske trte, 29 km (Rogaška Slatina – Tekačevo – Podplat – Mestinje – Lemberg – Sladka Gora – Pečica – Zg. in Sp. Gabernik – Kostrivnica – Zg. Negonje – Rogaška Slatina),
 • Okrog Boča po obronkih Haloz, 59 km (Rogaška Slatina – Rogatec – Stara graba – Stoperce – Majšperk – Ptujska gora – Studenice – Poljčane – Pečica – Podplat – Rogaška Slatina),
 • Objemimo kozjansko, 81 km (Rogaška Slatina – Sotelska cesta – Vonarje – Terme Olimia – Podčetrtek – Imeno – Golobinjek – Virštanj – Drensko rebro – Lesično – Podsreda – Kozje – Trebče – Bistrica ob Sotli – Srebrnik – sedlarjevo – Imeno – Podčetrtek – Vonarje – Rogaška Slatina),
 • Po vinskih cestah do kartuzije, 76 km (Rogaška Slatina – Podplat – Pečica – Sladka Gora – Dolga gora – Loče – Žička Kartuzija – Loče Poljčane – Pečica – Rogaška Slatina),
 • Do izvira Sotle, 20 km (Rogatec – mejni prehod Dobovec - Lovska koča Lipovec – izvir Sotle - Lovska koča Log - dolina pod Donačko goro),
 • Do ribnika, 5 km (trg Rogatec - Ptujska cesta - Sv. Florjan – ribnik – dvorec Strmol - Muzej na prostem Rogatec),
 • Do Trških gorc, 5 km (trg Rogatec - Slomškova ulica - cerkev Sv. Jernej - cerkev Sv. Hijacinta –Trške gorce),
 • Na Donačko goro, 8 km (trg Rogatec - ob Draganji - Donačka gora - Muzej na prostem Rogatec),
 • V Log, 18 km (Muzej na prostem Rogatec - gozdnati Log - trg Rogatec).