Turizem v su�itju z naravo

Kalvarija s cerkvijo sv. Roka

Kamnita pot z mestoma vgrajenimi stopnicami je cikcakasto speljana po severnem pobočju hriba proti vrhu in podružnični cerkvi sv. Roka, ki leži na nadmorski višini 369 metrov. Ob njej je v presledkih razporejenih štirinajst kapel, ki so (bile) opremljene s kipi ter bogato poslikane in okrašene z drugim baročnim dekorjem. Romarja, popotnika ali turista pot med kapelicami vodi tako, da vedno vidi le svoj naslednji cilj, ostala ureditev pa je razporejena zato, da oblikuje le nekako kuliso - prav podobno gledališču. Celoten kompleks je bil zgrajen in opremljen v desetih letih.

Cerkev sv. Roka je značilna podeželska arhitektura svojega časa in kot taka bi mogla najti mnogo sestra na slovenskem Štajerskem. Visoka in ozka okna so po gotsko zašiljena, tradicijo gotskega stavbarstva pa obujata še dva opornika na južni strani prezbiterija in ladje. Zavoljo obdobja gradnje cerkve (1645-1666, ko se je barok pri nas šele prebujal), ne bi bilo nič nenavadnega, če bi bila tudi notranjost preprosta, kakor je moč sklepati po ogledu zunanjščine masivno grajene stavbe. Toda malokje razlika med zunanjščino in notranjščino tako preseneti kakor pri sv. Roku. Glavna vrata, nad katerimi je lesen kip cerkvenega zavetnika, pripeljejo pod obokani kor, od koder se pogled razširi po vsej cerkvi. Stena pevskega kora vsa "nemirna" sloni na slopih, polslopih in konzolah, proti cerkvenemu središču pa kaže vrsto poslikanih in štukiranih okvirov. Štukaterju niso dale miru niti stene v ladji. Okrasil jih je s školjkastimi in mrežastimi oblikami, angelskimi glavicami in cvetnimi vejicami.