Turizem v su�itju z naravo

Javerškova domačija

Rojstna hiša Marije Broz, rojene Javeršek, se nahaja v Grabnu, z domačim imenom pri Lapu. Pot, ki vodi do domačije se ob hiši konča. Tako daje ta dom vtis samotne kmetije, ki jo na vzhodu omejuje potok Bistrica, na drugih straneh pa griči in gozdovi.
Sprehod po najstarejšem delu hiše, “hiši, kamri in črni kuhinji” nam poleg avtentičnega pohištva, ki je tu vse od časov Titove mladosti, priča tudi o stopnji materialne kulture tistega časa. Prostorska razporeditev nam kaže tip kmečkega doma, kakršnega srečamo na slovenskih kmetijah sredi 19. stoletja. Na kmetiji še danes gospodarijo Javerškovi.