Turizem v su�itju z naravo

Gruska jama

»Pred davnim časom je bila tukaj lepa, cvetoča dolina in po njej se je razprostiral lep trg, katerega so imenovali »Grozka«. Prebivalci so bili jako bogati, vedno so imeli veselice, če je bil post ali advent, to jim je bilo vseeno. Ko so baš nekoč na veliki petek ves dan in dolgo v noč pili, plesali in razsajali, pride mednje starček in jih opomni, da naj se spomnijo svetosti dneva. Ali bilo je zaman! Ljudje so se starcu posmehovali in se niso dali motiti pri svojem prešernem rajanju, nakar se strese drob zemlje in ves trg se pogrezne. Vse, kar je bilo živega v tem kraju, je v istem hipu okamenelo«.

Gruska je kraška izvirna zatrepna dolina, ki se začenja s 30 metrov visoko previsno steno. Nastala je najverjetneje z udorom jamskega stropa. Po previsni steni občasno teče voda, ki predstavlja izvir potoka Gruska. Izvir v steni je posledica ponikanja vode iz vodotoka na površju, saj ima najverjetneje povezavo z vodotokom, ki teče nekoliko višje v smeri Kozje–Buče. Zaradi erozije je izvir večinoma zasipan, njegovo točno lokacijo lahko vidimo le še ob večjih padavinah.

Jama, ki se nahaja ob prelomu v plastovitem miocenskem apnencu, kaže značilne oblike suhega vodnega rova. Rov je močno erodiran. V končnem delu rova, kjer so si življenjski prostor našle kobilice, se že kažejo oblike sekundarnega zakrasevanja. Tu se nahaja nekaj kapnikov in sigastih površin. Skupna dolžina jame je 22 metrov, višinska razlika pa znaša 2 metra.

Kamenje na dnu jame, kolikor ga še niso zasuli plazovi, dokazuje, da pod zemljo še vedno ležita vas in stari grad. Skozi luknjo, iz katere priteče ob deževnem vremenu voda, se da zlesti v obširno podzemeljsko votlino, v kateri je svoje dni nekdo našel prav čudne stvari. Zagledal je ljudi, ene sedeče pri kosilu, drugi so ležali po tleh, a vse je bilo mrtvo, okamenelo.

Znan pa je zadnji prebivalec te jame. To je bil samotar Valentin Podstenšek, znan tudi kot Eremit Valentin, ki si je leta 1936 izbral ta prostor za svoje prebivališče, kjer je v samoti premišljeval o svojem lahkotnem življenju. Jama mu je dajala navdih za pesnjenje, po čemer je tudi bil znan. Ljudem je ostal v spominu kot gruskojamski puščavnik in posebnež.