Turizem v su�itju z naravo

Grad Podsreda

Grad Podsreda je eden najbolje ohranjenih in kvalitetno oblikovanih gradov na naših tleh. Leži na območju mogočne fevdalne posesti, ki jo je imela na Kozjanskem grofica Hema Breže-Selška, na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda. Sezidan je bil sredi 12. stoletja v običajno in preprosto pravokotno zasnovo. Okrog leta 1180 je bil prizidan visok obrambni stolp, okoli 1220 južni palacij in okrog 1260 še stolp s kapelo.

Okrog leta 1000 je celotno območje Kozjanskega pripadalo posesti grofov Breže-Seliških in pozneje grofici Hemi. Po njeni smrti je velik del njenih posesti prešel pod salzburško nadškofijo in krško škofijo. Grad je bil od zgraditve naprej eden petih glavnih krških fevdov in sedež deželskega sodišča. Grad Podsreda je bil prvič omenjen leta 1213, ko ga je Ortolf s Planine zapisal svoji ženi Kiburgi s Ptuja. Njegovi zadnji lastnik je bila rodbina Windisch-Graetz.

V prvi etaži gradu si lahko ogledate krajšo predstavitev gradu in njegovo dosedanjo zgodovino. Predstavljeno je tudi partnerstvo med gradovoma Wolfsegg in Podsredo. V renesančni sobi je razstava lesorezov s prikazi opreme in oblačil, nastalih okrog 1860; v stolpu in galeriji pa visijo litografije štajerskih gradov. Ne smemo pozabiti niti srednjeveške kuhinje in pod stopniščem skrite grajske ječe.