Turizem v su�itju z naravo

Gostinska ponudba

 • Gostišče Amon, Olimje 24, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/818-24-80, www.amon.si
 • Gostišče Lipa, Zdraviliška c. 24, 3254 Podčetrtek, tel.:03/829-70-00, www.terme-olimia.si
 • Domačija Jelenov Greben, Olimje 90, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/582-90-46, www.jelenov-greben.si
 • Domačija Haler, Olimje 6, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/812-12-00, www.haler-sp.si
 • gostišče Ciril – Youth hostel Podčetrtek, Zdraviliška c. 10, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/582-91-09, www.kozjansko.net/ciril
 • Gostilna Virštanj – Banovina, Virštanj 17, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/809-55-06, www.turizem-podcetrtek.si
 • Klet Imeno, Imeno 84, 3254 Podčetrtek, tel.: 03/818-38-82, www.kz-smarje.si
 • Gostilna Štorman, Rogaška cesta 34, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03/817-11-00, www.gostilne-hotel-storman.com
 • Gostišče Jutriša, Ceste 80, 3252 Rogatec, tel.: 03/582-70-70
 • Gastro, Ceste 54, 3252 Rogatec, tel.: 03/818-25-43, www.slovenia.info
 • Gostišče Jurg, Male Rodne 2a, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-47-88, www.gostiscejurg.si
 • Bohor d.o.o., Kidričeva ul. 23, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/581-41-00, www.slovenia.info
 • Restavracija Sonce, Celjska cesta 9, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03-819-21-60, www.mijosek.com
 • Gostilna Grunt, Sv. Florijan 109, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/810-70-78, www.gostilna-grunt.si