Turizem v su�itju z naravo

Cerkev sv. Urha v Lesičnem

Lesično je že stoletja razpotje, ki povezuje kraje Kozje s Šentjurjem, Podčetrtek s Planino. Pomen kraja se je povečal, ko je bila narejena cesta ob potoku Bistrica pod trgom Pilštanj, ki je stoletja gospodoval nad dolino Bistrice. Ime kraja izvira iz besede les, ki ga je na severnih in vzhodnih pobočjih Bohorja v obilici.
Med zgradbami je najznamenitejša podružnica cerkve sv. Urha na jezeru. Ime nam govori, da si je Bistrica kar dolgo utirala pot pod Pilštanjem proti Sotli. Verjetno je iz teh časov tudi pesem: »Čez Pilštanj voda teče«. V cerkvi je najdragocenejši kip sv. Urha iz 15. stoletja, ki spada med najlepše gotske plastike na Kozjanskem in je vlit iz glinasto opečne mase. Notranjost cerkve je iz leta 1750, ko so jo obokali in uredili. Zunanjost je bila urejena pred nekaj leti.
V bližini cerkve stoji stebrasto znamenje s kipom premišljujočega Kristusa iz leta 1713.