Turizem v su�itju z naravo

Cerkev sv. Križa

Nadžupnijska cerkev sv. Križ je bila zgrajena leta 1866. Neoromanska bazilika je nadomestila prvotno cerkev, sedež prafare, prvič omenjena leta 1304.