Turizem v su�itju z naravo

Cerkev sv. Eme

Cerkev svete Eme leži na istoimenskem hribu. Pravilno orientirano božjepotno cerkev sestavljajo prizmatičen zvonik s piramidasto streho, pravokotno ladjo, ožji in nižji tristrano sklenjeni prezbiterij, dve kapeli in na severni strani prezbiterija zakristija. Zunanjščina je danes brez členitve, cerkveni vogali pa kažejo sledove vogalne poslikave v obliki šivanega roba. Masiven zvonik ima visok pravokoten portal, ki ga tvorita dva toskanska polstebra in močna greda.

Prostorna notranjščina je členjena s plitvimi pilastri, ki nosijo močno, profilirano ogredje. Nad njim se dvigajo banjasti oboki s sosvodnicami in oprogami. Celotno notranjščino krasi močna, dekorativna slikarija iz leta 1901. Glavni oltar je kvalitetno baročno delo dveh rok. Tabernakelj razgibanih baročnih oblik je pripisan baročnemu kiparju Jožefu Straubu, medtem ko je klasicistično urejen oltarni nastavek delo drugega mojstra iz konca 18. stoletja. Jožefu Straubu pripisujejo tudi izdelavo prižnice. Desni stranski oltar je tipičen primer baročnega v prostor razvitega oltarja z močnim, razgibanim ogredjem. Oltarna slika sv. Družine je delo Oswalda Biertia iz 1903 leta. Levi stranski oltar je naredil podobar Andrej Cesar leta 1869 in predstavlja zvesto kopijo baročnega vzornika v nasprotni kapeli. Med opremo je treba omeniti eksperitivno plastiko Križanega iz 18. stoletja. Sedanja cerkev iz leta 1717 je naslednica starejše, srednjeveške cerkve. Leta 1739 so povišali zvonik, cerkev pa obnovili v letih 1835 in 1927. Impozantna baročna notranjščina s kvalitetno sočasno cerkveno opremo uvršča cerkev med pomembnejše predstavnice baročne sakralne arhitekture našega območja. Njena izpostavljena lega na vrhu hriba Svete Eme ji daje izrazit vedutni pomen.