Turizem v su�itju z naravo

Cerkev Device Marije na Pesku

Pravilno orientirana cerkev stoji na griču nad cesto Podčetrtek – Sopote.Cerkev sestavljajo spodaj kvadraten, zgoraj oktagonalen zvonik, krit z visoko kapo, enako široka pravokotna ladja s prizidanima triosminsko zaključenima kapelama in nekoliko ožji ter enako visok triosminsko zaključen prezbiterij, kateremu je na jugu prizidana pritlična zakristija.Zunanjščina zvonika ima obnovljeno historično poslikavo iz leta 1701 z naslikanimi pilastri, ki nosijo delilne pasove v etažah z naslikanimi rombi in medaljoni v zamolkli oker barvi. Zahodni portal je pokončno prvokoten in ima nad preklado volute, med katerimi je grb grofov Attemsov in vrh njega dvoramni križ. Ostalo zunanjščino opasujeta talni zidec in konkavni napušč, nad katerim so v stenah simetrično razvrščena baročna okna. Na vogalih prezbiterja so barvni oporniki. Na vogalih kapel so naslikani vogalniki, na polkrožnem napušču pa ovalni medaljoni. Vsa poslikava je izdelana v opečnem barvnem tonu.Tlak v notranjščini je sestavljen iz črno-belih kamnitih plošč. Prostorna zvonica je križno obokana. Fasada zidane pevske empore, ki počiva na dveh slopih in na križnih obokih, je trikrat vzvalovljena. Ladjo opasuje profilirana greda, ki jo nosijo trije pari pilastrov. Obok je banjast s parom sosvodnic nad kapelnima slavolokoma. Nad gredjo v kapeli, ki jo nosijo trije pari pilastrov, je podolžna banja. Obok v prezbiteriju je oblikovan kot banja s polkrožnim zaključkom. Na desni vodi pazduhast poznogotski portal, posnet na ajdovo zrno, v zakristijo, krito z banjo in s parom sosvodnic. Kvalitetne freske iz leta 1712 krasijo ves prezbiterij in oboke v ladji ter kapelah.
Veliki oltar je bil narejen v prvi polovici 18. stoletja, v kamnu, stucco-lustru in lesu. Oltar v levi kapeli je bil izdelan okrog leta 1700, oltar v desni pa v prvi polovici 18. stoletja. Prižnica je iz leta 1734, orgle, ki so delo Janeza Frančiška Janečka, pa iz leta 1751. V zvoniku, ki je enotno grajen, visi zvon, ki ga je leta 1757 ulil Gašper Baltazar Schneider. Cerkvi, ki se prvič omenja leta 1545, so v prvi polovici 17. stoletja prizidali zvonik, konec 17. stoletja pa obe kapeli. Okoli leta 1700 so cerkev barokizirali. S preoblikovanjem cerkvene zunanjščine poznogotske cerkve z baročno poslikavo, s kvalitetnimi stenskimi slikarijami in sočasno opremo je cerkev dobila celostno podobo, ki jo je kot tako potrebno varovati in ohranjati.