Turizem v su�itju z naravo

Turizem v sožitju z naravo

Poznate skrivnosti Obsotelja in Kozjanskega? Veliko jih je. Griči skrivajo veliko nepoznanega. Veste, zakaj veljajo drnulje za pilštanjsko posebnost? Poznate zgodbe o Lemberžanih? Barok in stavbna dediščina tega konca veljata za najlepša na Slovenskem. Potem je tukaj še voda – vir zdravja in razvajanja. Mojstri tukaj še vedo, kako se streže (skoraj) že pozabljenim obrtem. Če boste spoznali, da je dan premalo, da sta kulinarika in vino tega konca najboljša, lahko pri nas tudi prespite in naslednji dan ponovno začutite skrivnostni utrip Obsotelja in Kozjanskega.