Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa:

4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 114.500.000 EUR. Od tega je predvidoma:

  • 85.875.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
  • 28.625.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge). Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 10.200.000 EUR. Od tega je predvidoma:
  • 7.650.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
  • 2.550.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

logotipi_metka-(2)