V skladu s Pravilnikom o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu RS za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Ur.  l.  RS 53/2017), lahko delodajalci, ki želijo zaposliti tujce iz tretjih držav (ki niso članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice) in pred tem opraviti kontrolo trga dela, lahko to storijo tudi preko portala eVEM z obrazcem PDM-KTD. Za kontrolo trga dela se od 1.01.2018 ne uporablja več obrazec PDM-1.

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) delodajalcu v 5 delovnih dneh od prejema obrazca PDM-KTD izda obvestilo, ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe.

V kolikor v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih oseb, lahko delodajalec nadaljuje postopek za zaposlitev tujca (pridobitev delovnega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za prebivanje in delo). Delodajalec ima možnost odločitve iskanja kandidatov tudi ali samo na slovenskem trgu dela. V tem primeru je potrebno na ZRSZ sporočiti prosto delovno mesto preko obrazca PDM-1.

Če pa so ustrezne osebe v evidenci brezposelnih oseb, potem ne more zaposliti tujca in mora iskati kandidate na slovenskem trgu dela. ZRSZ sporoči prosto delovno mesto na obrazcu PDM-1, na podlagi katerega naroči objavo delovnega mesta.

Vir: Ur.l. 53/2017 in MJU.

SPOT svetovanje Savinjska: Metka Kovačič

logotipi_pasica_z_besedilom (002)