Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 • oceno stanja na področju digitalizacije,
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
 • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • Podatkovna strategija,
 • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • Strategija razvoja digitalne kulture,
 • Kibernetska varnost,
 • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Ciljne skupine/upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Višina in stopnja sofinanciranja: minimalna zaprošena sredstva 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Stopnja sofinanciranja je do 60 %.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

 

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Namen javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Ciljne skupine/upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Vrednost javnega poziva: Višina sredstev javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 2.000.000,00 EUR.

Višina in stopnja sofinanciranja:

Aktivnosti Minimalna zaprošena višina sofinanciranja Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja Maksimalna st. sofinanciranja
Izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo ter izvedba testiranja) 500,00 € 1.500,00 € do 60 %
Izdelava mobilne aplikacije ter izvedba testiranja 500,00 € 2.000,00 € do 60 %
Vzpostavitev lastne spletne trgovine 500,00 € 2.500,00 € do 60 %
Vzpostavitev lastne rezervacijske platforme 500,00 € 2.500,00 € do 60 %

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

 

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Ciljne skupine/upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Višina in stopnja sofinanciranja: minimalna zaprošena sredstva 1.000,00 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Stopnja sofinanciranja je do 60 %.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.