Ministrstvo za zdravje je v letu 2017 sprejelo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim s seboj prinaša novost za vse poslovne subjekte, ki prodajajo tobačne izdelke. Prodaja teh izdelkov bo možna le še na podlagi dovoljenja, ki ga bo izdalo Ministrstvo zdravje.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, da se lahko tobak, tobačni in povezani izdelki od 11. 11. 2018 prodajajo  v poslovnih prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje. Vlagatelje zato pozivajo, da vložijo vlogo do navedenega datuma.

Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo elektronsko prek portala e-VEM (SPOT), kar določa Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

Vloge lahko zakoniti zastopniki ali pooblaščenci oddajate samo prek portala e-VEM (SPOT). Na SPOT točke se lahko obrnete z namenom urejanja pooblastil za opravljanje teh postopkov preko e-VEM (SPOT).