V okviru točke VEM nudimo kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve zajemajo: storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

logotipi_metka-(2)

Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM 2016 in 2017

Razvojna agencija Sotla nudi brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom ter vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Pokrivamo območje občin Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Šentjur.

Vstopna točka VEM deluje na naslovu  Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro, ob sredah pa do 16.00 ure.

1. Informiranje vseh ciljnih skupin

 • pridobivanje ključnih informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd.,
 • redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva.

2. Izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine.

3. Osnovno svetovanje:

 • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.

4. Izvajanje postopkov registracij
Brezplačne storitve e-VEM točke za samostojne podjetnike:

 • prijava za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije
 • oddaja davčnih podatkov
 • prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
 • sprememba podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih (M-3)
 • prijava, odjava in sprememba podatkov o družinskih članih (M-DČ)
 • oddaja vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja
 • vpis spremembe podatkov samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije
 • izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)

Brezplačne storitve e-VEM točke za gospodarske družbe:

 • splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.
 • predlog za vpis nameravane firme
 • predlog za vpis poslovne enote pri d.o.o.
 • splošni predlog za vpis spremembe
 • davčni podatki
 • zahtevek za oddajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
 • prijava, sprememba in odjava oseb v obvezna socialna zavarovanja
 • prijava, spremembe in odjave družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja
 • prijava prostega delavnega mesta
 • izdaja obrtnega dovoljenja

Trajanje operacije: 1.07.2016 – 31.07.2017

Ciljna skupina: potencialni podjetniki, mikro, mala in srednja velika podjetja.

Namen operacije: zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva: informiranja, osnovno podjetniško svetovanje, izvajanje podjetniških delavnic, izvajanje e-vem postopkov.

Cilj operacije: povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetništva in prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

Rezultati operacije: izvedba vsaj 260 osnovnih svetovanj, posredovanje najmanj 40 informacijskih paketov, organizacija in izvedba vsaj 10 delavnic, izvedba postopkov e-VEM.

Vrednost operacije RA Sotla: 20.000 €.

Celotna vrednost operacije: 100.000 €.

Partnerji v operaciji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, RA Sotla, RA Savinja, OOZ Celje in Savinjsko Šaleška območja razvojna agencija.

Operacijo sofinancira: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, SPIRIT, javna agencija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).