Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje celovito in podrobno obrazložitev poslovanja podjetja, investiranja v posel z oceno pričakovanih učinkov in variantnih rešitev za potencialne rizične situacije, ki jih prinaša prihodnost. Vsebuje jasno opredeljene cilje in strategije s katerimi namerava te cilje doseči. Dobro pripravljen poslovni načrt zmanjšuje poslovna tveganja in povečuje izkoriščanje poslovnih priložnosti.

Poslovni načrt je namenjen za:

  • Zavestno delovanje usmerjeno v racionalno porabo razpoložljivih resursov.
  • Predvidevanje poslovnih dogodkov v prihodnosti.
  • Zmanjševanje stopnje tveganja, izgube časa in sredstev.
  • Razporejanje konkretnih aktivnosti v skladu z obstoječimi pogoji.
  • Temelj prilagoditve tržnim, tehnološko – tehničnim, organizacijskim in finančnim pogojem poslovanja.
  • Načrtovanje večje učinkovitosti poslovanja podjetja.

Prepustite nam izdelavo poslovnega načrta ali investicijskega elaborata. Pokličite nas na 00386 (0)3 817 18  60 ali pišite na rasotla@siol.net.