Razvojna agencija Sotla sodeluje kot partner v projektu z naslovom NOT GAP, projektu, sofinanciranim v programu Evropa za državljane, ki tvori mrežo organizacij civilne družbe in mest, ki sodelujejo pri oblikovanju različnih evropskih politik. Med aktivnostmi projekta smo morali partnerji v svoji državi izvesti lokalno kampanjo, delavnico, s predstavitvijo orodij participativne demokracije. Razvojna agencija Sotla je orodja predstavila dijakom Šolskega centra Rogaška Slatina.

Razvojna agencija Sotla je v izvajanje projekta vključili dve mladi prostovoljki, Špelo Rožman in Katjo Romih, ki sta skozi mednarodna srečanja partnerjev prejele specifična  znanja, in postali mladi agentki participativne demokracije. »Dijaki 4. letnika, program gimnazija, so bili tik pred uveljavljanjem svoje volilne pravice, saj je bil za večino med njimi referendum, ki smo ga imeli to nedeljo, prvi stik z uveljavljanem demokratičnega odločanja,« pojasni Anita Čebular, koordinatorka projekta na RA Sotla.

Dvourna delavnica, ki sta jo agentki skupaj s koordinatorko projekta izvedli na Šolskem centru Rogaška Slatina, je dijakom približala pojem demokracije, predvsem pa orodja, ki jih ponuja participativna demokracija. Na osnovi simulacije priprave državljanske pobude, so dijaki spoznali najbolj učinkovit ter hkrati najbolj zahteven in zamuden način za stik državljanov z Evropsko unijo. Z evropsko državljansko pobudo lahko namreč en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU. Dijaki so na inovativen in tudi humoren način povzeli svoje ideje, kako podkrepiti pobude, ki so jih pripravile izvajalke delavnice.

Aktivno vključevanje v evropske politike je nujno, je naša pravica, predvsem pa dolžnost, saj le tako lahko zagotovimo, da bo prihodnost po naši meri.

 

LOGO NotGap Europe-for-Citizens-logo-e1425405177295