Razvojna agencija Sotla je v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah v okviru aktivnosti projekta SPOT svetovanje v petek, 26. oktobra 2018, za potencialne in delujoče podjetnike in podjetja organizirala ogled dobre prakse v Luko Koper. Najprej smo si ogledali Luko Koper, ki s svojo lego predstavlja južna vrata za mednarodne trgovinske tokove med Evropo in morjem. Povezuje trgovska središča Srednje in vzhodne Evrope. Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga ter vrsta dopolnilnih storitev na blagu in drugih storitev, kar strankam zagotavlja celovito logistično podporo. Območje pristanišča obsega 274 hektarjev kopenskih površin (50,7 hektarja pokritih skladišč in 109 hektarjev odprtih skladiščnih površin), ob 179 hektarjev morske površine in 3.282 metrov obale je 28 ladijskih privezov. Družba Luka Koper d.d. zaposluje približno tisoč oseb. V Luki je dvanajst specializiranih terminalov, ki so organizirani glede na blago oz. tovor, ki ga sprejemajo. Tako ima vsak terminal svoje značilnosti, ki določajo za blago poseben delovni proces, tehnološke postopke in tehnologijo.

Po ogledu Luke Koper smo obiskali SPOT Obalno – kraške regije, ki ga sestavljajo trije konzorcijski partnerji in pokriva območje osmih občin. Predstavili so nam značilnosti regije, rezultate, ki so jih dosegli v okviru projekta, in izzive s katerimi se srečujejo. Predstavili so nam tudi projekte, ki jih bodo izvajali v naslednjih letih in bodo sofinancirani iz Dogovora za razvoj regij.

 

     Metka Kovačič

SPOT svetovanje Savinjska