Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je objavila drugi javni razpis za Regijske garancijske sheme za Savinjsko regijo za leto 2017.

PREDMET

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami.

CILJI

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov in drugo.

PRIJAVITELJI

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci (podjetja) iz občin Savinjske regije.

ROK PRIJAVE

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.05. 2018.

VEČ INFORMACIJ o razpisu in razpisni dokumentaciji najdete na spodnji povezavi:

http://www.rasr.si/si/projekti/153