Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Mega protikoronski paket je vreden tri milijarde evrov. Za zdaj so določila predvidena za obdobje od 13. marca do 31. maja.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Do 200 evrov dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za zaposlene v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače, torej nižjo od 2821,74 evra, in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so čezmerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanjeVse ukrepe za ohranjanje gospodarstva najdete tudi na Enotni informacijski točki ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19  https://www.spiritslovenia.si/koronavirus