/OBČINE POZOR!/
Nepovratne spodbude za občine – za stavbe splošnega družbenega pomena in kolesarsko infrastrukturo

Na spletni strani eko sklada so objavljene naslednje nepovratne spodbude za občine:
– za gradnjo skoraj nič – energijskih stavb splošnega družbenega pomena (tudi za stavbe za izobraževanje). Več v:
https://bit.ly/2mqxyw4.
– razpisi za kolesarske steze in sisteme izposoje koles, ki se bo kmalu razširil tudi na kolesarnice:
https://bit.ly/2m29Juw.

Več razpisov za občine je zbranih na naslednji povezavi: https://bit.ly/2m29NKM.