Turizem v su�itju z naravo

GPS podatki o kolesarskih poteh

GPS podatki o posameznih poteh po Obsotelju in Kozjanskem

 

1 ROGAŠKA KOLESARSKA POT 26 km

Opis: Rogaška Slatina-Rajnkovec-Vonarje-Sodna vas-Hajnsko-Kristan Vrh-Plat-Prnek-Rogaška Slatina

Večji del poti je po manj prometnih vaških cestah. V prvem delu ob presušenem umetnem jezeru, v drugem pa z lepimi razgledi proti Boču in Donački Gori. Vozišče je v celoti asfaltirano.

 

2 KOLESARSKA POT NA BOČ 31 km

Opis: Rogaška Slatina-Sv. Florijan-Zgornje Negonje-planinski dom na Boču-Drevenik-Zgornja Kostrivnica-Rogaška Slatina.

Kot večina poti, tudi ta ni označena. Že na začetku sem imel navigacijske težave, ko sem končal v grmovju, oziroma na zasebnem pašniku. Zato sem se vrnil in šel po klasični, nekoliko daljši in za rekreativca še vedno dovolj strmi poti: Strmec-Ravnocerje. V tem delu se posneta pot razlikuje od uradno predlagane na karti. Po tej varianti je vozišče  asfaltirano v prvem delu do Ravnocerja  in v drugem delu od Drevenika. Vmes je solidno utrjen makadam.

 

3 S KOLESOM PO LOGU 19 km

Opis: Rogatec-Zgornji Log-Spodnji Log-Dobovec pri Rogatcu-Rogatec

Vozišče je v celoti asfaltirano. Pot vodi skozi gozdove in postreže z kar nekaj vzponi. V zadnjem, ravninskem delu, med Dobovcem in Rogatcem je žal nekoliko več prometa.

 

4 KOLESARSKA POT PO ROGATCU 25 km

Opis: Sv. Florijan-Zgornje Sečovo-Rogaška Slatina-Tržišče-Rogatec

Vozišče je v celoti asfaltirano, v zadnjem delu pred Rogatcem je več prometa, ker je regionalna cesta.


5 KOLESARSKA POT NA SLADKO GORO 23 km

Opis: Šmarje pri Jelšah-dvorec Jelše-Močle-Sotensko-Nova vas-Sladka Gora-Jerovska vas-Lemberg-Preloge-Šmarje pri Jelšah

Vozišče je v celoti asfaltirano.

 

6 KOLESARSKA POT NA TINSKO 33 km

Opis: Šmarje pri Jelšah-Cerovec-Brezje-Orehovec-Tinsko-Sodna vas-Pristava pri Mestinju-Stranje-Korpule-Šmarje pri Jelšah

Vozišče je v celoti asfaltirano. Posebnost te poti so nešteti lepi razgledi.

 

7 KOLESARSKA POT PO RUDNICI 24 km

Opis: Podčetrtek-Gastrež-Zaborovec-Vodole-Olimska gora-Rudnica-Olimski log- Olimje-Podčetrtek

Vozišče je asfaltirano v prvi in zadnji tretjini. V osrednjem delu pa je solidno utrjen makadam. Hkrati je to tudi edina označena pot. Preprosto je treba slediti sedmici in voziti v nasprotni smeri urinih kazalcev, saj v nasprotni smeri ni oznak. Se pa oznake ne ujemajo s karto na področju Virštanja in po nekoliko krajši poti pripeljejo na izhodišče.

 

8 KOLESARSKA POT OB VONARJU 24 km

Opis: Podčetrtek- Sodna vas-Vonarje-Rajnkovec-mimo cerkve sv. Križa-Brestovec-Vidovica-Sv. Ema-Sodna vas-Podčetrtek

Vozišče je asfaltirano. Ko premagamo vzpon pri sv. Križu, postane pot prijetno razgibana in zelo zanimiva.

 

9 VIRŠTANJSKA KOLESARSKA POT 40 km

Opis: Kozje-Pilštanj-Lesično-Zagorje-Drensko rebro-Dobležiče-Virštanj-Olimje-Podčetrtek-Prelasko-Buče-Kozje

Vozišče je v celoti asfaltirano.

 

10 KOLESARSKA POT NA VETRNIK  27 km

Opis: Kozje-Bistri graben-Vetrnik-Železno-Podsreda-Kozje

Vozišče je v celoti asfaltirano.

 

Vir: stef.eDnevnik.si