V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki je na voljo izjava, katero je potrebno vložiti najkasneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Na FURS opozarjajo:

  • za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov je potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato je potrebno pred oddajo izjave preveriti stanje na kartici zavezanca v eDavkih.
  • za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je potrebno imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Več informacij na spletni povezavi FURS:

 https://www.gov.si/…/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temel…/