Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 – 2021

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020 in imajo sedež na:

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:

  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

obmejnih problemskih območjih:

  • Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Prijavitelji lahko pridobijo nepovratna v višini do 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga dobijo izplačanega dveh delih, in sicer za vsako uspešno zaključeno razvojno:

  • do največ 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2020,
  • do največ 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2021.

Rok za oddajo vlog je 16.03.2020.

Več informacij in razpisna dokumentacija: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=103

 

Letak: letak P2R