AJPES bo s 1. decembrom 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem bodo tako nastanitveni obrati zakonsko predpisane podatke vezane na prenočevanje gostov poročali le enkrat, v aplikacijo/servis eTurizem, in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. Register bo javen, dostop do podatkov pa brezplačen.

Razvojna agencija Sotla je za vse predstavnike nastanitvenih obratov na območju občin Obsotelja in Kozjanskega, v sredo, 22. novembra, pripravila Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu. Novosti so predstavili predstavniki AJPES-a, policije in Statističnega urada ter predstavniki podjetja, ki je razvilo mobilno aplikacijo Snapguest.

Na osnovi sprejetih dopolnil Zakona o gostinstvu in Pravilnika o registru nastanitvenih obratov bo vzpostavljen skupen register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah. Tako bomo dobili skupno bazo, ki bo zagotavljala statistične podatke in pregled števila nočitev, hkrati pa bo nova oblika poročanja razbremenila in zmanjšala stroške poslovanja ne le gospodarskim subjektom, ampak tudi organom, ki podatke potrebujejo. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO najkasneje do 28. februarja 2018. Od 1. 3. 2018 dalje namreč poročanje po starem načinu ne bo več mogoče.

Za koga novosti?

Za izvajalce nastanitvene dejavnosti štejejo: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine. Zavezanci bodo dolžni poročati dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo. Pomembno je, da podatke sporočijo najpozneje v 12 urah po prihodu gosta. 

GRADIVA IZ POSVETA: eTurizem_SURSAJPES_RNO_in_eTurizemPrijava gosta – policija

PREDSTAVITEV MOBILNE APLIKACIJE SNAPGUEST: več.