Varstvo osebnih podatkov

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Razvojna agencija Sotla za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Politika varstva osebnih podatkov
Politika zasebnosti organizacije

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov
Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov