Zavod RS za zaposlovanje je v mesecu juliju objavil spremembo javnega povabila Zaposli. me in razpisal dodatna sredstva za subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.

 

Zaposli.me 

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je spremenil javno povabilo Zaposli.me, in sicer se lahko starejši od 50 let ter osebe z nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, stare 30 let ali več, že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih na Zavodu, vključijo v subvencionirano zaposlitev.

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje oseb iz omenjene ciljne skupine, izboljšati dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter poskrbeti za boljšo socialno vključenost ter enake možnosti na trgu dela.

Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo 5 do 7 tisoč € subvencije. Delovno razmerje mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, oz. za krajši delovni čas (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane vsaj 12 mesecev v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddaje ponudbe, morajo delodajalci na Zavodu objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega jim Zavod napoti brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila, glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora delodajalec odda ponudbo na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. do 31.07.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Celotno besedilo javnega povabila in prijavni obrazci so na voljo na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019

 

Subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namenilo dodatnih 500.000 € za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije.

Delodajalci lahko oddajo ponudbo za trajno zaposlovanje mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.  V program se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo 5.000 € za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. do 31.07.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Celotno besedilo javnega povabila in prijavni obrazci so na voljo na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si/

 

                                                             Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska